Các trường hợp sử dụng mã QR

Sử dụng cá nhân

Mã QR trên danh thiếp

Vcard QR code

Mã QR cho email

Email QR code

Để chia sẻ truy cập WiFi

Wifi QR code

mã QR trên quà tặng

Gift QR code

Giáo dục

Mã QR video trên sách

Video QR code

Mã QR hình ảnh trên sách

Image QR code

Mã QR MP3 cho sách

MP3 QR code

Bán lẻ

Mã QR trên bao bì

Packaging QR code

Mã QR để phát hiện thẻ giả mạo

Tag QR code

Mã QR trên nhãn mác quần áo

Clothing QR code

Thực phẩm và Đồ uống

Phục vụ dưới dạng menu kỹ thuật số

Menu QR code

Mã QR trên bao bì thực phẩm

Food packaging QR code

Mã QR trên chai rượu

Wine bottle QR code

mã QR trên bia

Beer QR code

Mã QR trên cốc cà phê

Coffee QR code

Phương tiện in

Mã QR trên áp phích sự kiện

Event QR code

Mã QR trên phiếu giảm giá

Discount QR code

mã QR trên tờ rơi

Flyer QR code