กรณีการใช้งานรหัส QR

ของใช้ส่วนตัว

รหัส QR บนนามบัตร

Vcard QR code

รหัส QR สำหรับอีเมล

Email QR code

เพื่อแบ่งปันการเข้าถึง WiFi

Wifi QR code

รหัส QR บนของขวัญ

Gift QR code

การศึกษา

รหัส QR วิดีโอบนหนังสือ

Video QR code

ภาพรหัส QR บนหนังสือ

Image QR code

MP3 QR code สำหรับหนังสือ

MP3 QR code

ขายปลีก

รหัส QR บนบรรจุภัณฑ์

Packaging QR code

รหัส QR เพื่อตรวจจับแท็กปลอม

Tag QR code

รหัส QR บนฉลากเสื้อผ้า

Clothing QR code

อาหารและเครื่องดื่ม

เสิร์ฟเป็นเมนูดิจิทัล

Menu QR code

รหัส QR บนบรรจุภัณฑ์อาหาร

Food packaging QR code

รหัส QR บนขวดไวน์

Wine bottle QR code

รหัส QR บนเบียร์

Beer QR code

รหัส QR บนถ้วยกาแฟ

Coffee QR code

สื่อสิ่งพิมพ์

รหัส QR บนโปสเตอร์กิจกรรม

Event QR code

รหัส QR บนบัตรกำนัลส่วนลด

Discount QR code

รหัส QR บนใบปลิว

Flyer QR code